Spis wierszy

„Ognie”
„Świąteczne zakupy”
„Kiedy słońce”
„Promień radości”
„Szczęście w pędzie”
„Powiedz Poduszce”
„Dziwni żołnierze”
„Anioł na ulicy”,
„Jak ludzie jedzą życie?”

Reklamy